Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

25 εκ. ευρώ στους δήμους για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων - 47,35 χιλ. ευρώ στο Δήμο Τριφυλίας

Το ποσό των 25 εκ. ευρώ κατανέμεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών σε όλους τους δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους. Πρόκειται για την τέταρτη κατανομή που γίνεται φέτος και το ποσό προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων για το 2015. 

Ο πίνακας με την αναλυτική κατανομή ανά δήμο στην κάτωθι υπουργική απόφαση. 

Πηγή