Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Εγκρίθηκαν 1.534 προσλήψεις εποχικών πτυχιούχων φυσικής αγωγής στους δήμους

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2431/11-11-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η κατανομή θέσεων για την πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (1.534) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2015−2016. 

Αναλυτικότερα: