Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Τι δείχνει το σχήμα του προσώπου σας για το χαρακτήρα σας

Οι ειδικοί στην «ανάγνωση» προσώπων υποστηρίζουν ότι το σχήμα του προσώπου συνδέεται με συγκεκριμένα γνωρίσματα της προσωπικότητας και αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τη ζωή.