Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Τριφυλίας: Εγγραφές στην υπό έγκριση ειδικότητα "Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ"

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Τριφυλίας για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής στην υπό έγκριση ειδικότητα "Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ".


Δικαιολογητικά εγγραφής
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Έγγραφο με αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Τηλ.: 2761032068      

Ώρες 14:00 - 20:00