Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Φωτοβολταϊκά για νυκτερινό φωτισμό στο Δήμο Καλαμάτας

Φωτοβολταϊκά συστήματα για την παροχή φωτισμού κατά τη νύκτα δοκιμάζει ο Δήμος Καλαμάτας στα συνεργεία του. Αυτός ο τύπος που δοκιμάζεται, πρόκειται να τοποθετηθεί σε απομακρυσμένα σημεία του Δήμου και ιδιαίτερα σε περιφερειακά κοιμητήρια, που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος. 

Υπάρχει πρόθεση από πλευράς Δήμου για εγκατάσταση δικτύου με φωτισμό αυτού του τύπου.