Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για επιμόρφωση εργοδοτών σε καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας

Ο Εμπορικός Σύλλογος Φιλιατρών σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.ΛΕ. (Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου) θα διοργανώσει σεμινάρια  επιμόρφωσης - κατάρτισης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας επιπέδου Γ  και επιπέδου Β.