Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: "Επισκευή κτιρίου Βιβλιοθήκης Γαργαλιάνων - Προμήθεια Τοποθέτηση Κουφωμάτων"

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας διακηρύττει τη διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο: "Επισκευή κτιρίου Βιβλιοθήκης Γαργαλιάνων - Προμήθεια Τοποθέτηση Κουφωμάτων" με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ!