Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Όλες οι πληροφορίες για νέα Προγράμματα Κατάρτισης

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Γιαννιά) ανακοινώνει για την τρέχουσα περίοδο την υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων κατάρτισης:

1. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Βασικές έννοιες και μέθοδος βελτίωσης δεξιοτήτων διοίκησης

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

4. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Βασικές έννοιες και μέθοδος βελτίωσης δεξιοτήτων πωλήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ