Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

449 θέσεις κοινωφελούς εργασίας για ανέργους στη Μεσσηνία - 77 θέσεις στο Δήμο Τριφυλίας

Ανακοινώθηκε και επίσημα χθες το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την πρόσληψη 32.433 ανέργων σε όλους τους Δήμους της χώρας. Στους 6 Δήμους της Μεσσηνίας θα προσληφθούν συνολικά 449 άνεργοι. Το πρόγραμμα αφορά στην πρόσληψη και απασχόληση ανέργων για διάστημα 5 μηνών.

Οι θέσεις απασχόλησης είναι όλων των κατηγοριών ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ. Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετέχουν πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (σύνδεσμος http://eservices.oaed.gr:7777/pls/apex/f?p=1001) και η κατάταξη τους θα γίνει με βάση τη μοριοδότησή τους στα αντικειμενικά κριτήρια συμμετοχής. 


Σε ποιους απευθύνεται 

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως 27/4/2015. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

-Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

-Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα προσληφθούν από τους Δήμους και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη-εργαζόμενου).

Το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

-σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 495,25 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και

-σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 431,75 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για όλη την Ελλάδα είναι 82.000.000 ευρώ, 


Οι θέσεις στη Μεσσηνία 

Αναλυτικά, οι θέσεις του προγράμματος σε κάθε Δήμο της Μεσσηνίας είναι οι εξής: 

Δήμος Δυτικής Μάνης
-9 ΥΕ Γενικών καθηκόντων
-4 ΔΕ Διοικητικού
-2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
-2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-2 ΔΕ Υδραυλικών 


Δήμος Καλαμάτας
-18 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι
-6 ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
-119 ΥΕ Γενικών καθηκόντων
-15 ΔΕ Διοικητικού
-3 ΤΕ Διοικητικού
-3 ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
-4 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
-4 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
-16 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
-3 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
- 4 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-2 ΠΕ Κοινωνιολόγων 


Δήμος Μεσσήνης
-2 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι
-2 ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
-1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
-38 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
-1 ΠΕ Γεωπόνων
-5 ΔΕ Διοικητικού
-2 ΠΕ Διοικητικού
-1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
-1 ΤΕ Δομικών Έργων
-1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
-1 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών
-1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-1 ΔΕ Μαγείρων
-1 ΤΕ Νοσηλευτών
-1 ΔΕ Οδηγός με άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας
-1 ΠΕ Οικονομικού
-1 ΠΕ Πληροφορικής
-1 ΤΕ Πληροφορικής
-1 ΤΕ Τοπογράφων – Μηχανικών
-3 ΔΕ Υδραυλικών


Δήμος Οιχαλίας
-3 ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
-8 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
-1 ΤΕ Γεωπόνων
-4 ΔΕ Διοικητικού
-1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
-1 ΤΕ Δομικών Έργων
-2 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
-3 ΔΕ Κλητήρων- Οδηγών (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β)
-1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-1 ΤΕ Μηχανολόγος
-1 ΔΕ Οικοδόμων
-2 ΤΕ Οικονομικού
-3 ΔΕ Υδραυλικών 


Δήμος Πύλου-Νέστορος
-3 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων
-34 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
-1 ΠΕ Γεωπόνων
-4 ΔΕ Διοικητικού
-2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
-1 ΤΕ Δομικών Έργων
-2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
-2 ΤΕ Ηλεκτρολόγων
-1 ΔΕ Μαγείρων
-2 ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου (με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ')
-2 ΔΕ Πληροφορικής
-1 ΤΕ Πληροφορικής
-3 ΔΕ Υδραυλικών
-1 ΠΕ Χημικών 


Δήμος Τριφυλίας
-1 ΠΕ Αρχαιολογίας
-1 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
-8 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι
-4 ΤΕ Βρεφοκόμων
-20 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
-1 ΤΕ Δασολόγων – Δασοπόνων
-11 ΔΕ Διοικητικού
-1 ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
-1 ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού
-3 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
-3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
-6 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες
-1 ΔΕ Κλητήρων
-1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-1 ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
-2 ΠΕ Μουσικής
-2 ΔΕ Οικοδόμων
-1 ΤΕ Πληροφορικής
-1 ΠΕ Πληροφορικής - Μηχανικών Η/Υ
-6 ΔΕ Υδραυλικών
-2 ΠΕ Χημικών Μηχανικών 


Της Βίκυς Βετουλάκη 

Πηγή