Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Τοποθετήθηκαν GPS στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Τριφυλίας

Το πρωί του Σαββάτου, ξεκίνησε η εγκατάσταση GPS στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Τριφυλίας.

Η προμήθεια και εγκατάσταση δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) έγινε με πρωτοβουλία του δημάρχου Παναγιώτη Κατσίβελα, για τον καλύτερο συντονισμό, έλεγχο και λειτουργία οχημάτων, μηχανημάτων και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

Στις συζητήσεις που έγιναν, τόσο στην Οικονομική Επιτροπή, όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με το GPS, υπήρξαν και τοποθετήσεις επικριτικές, ενώ πολλοί απέδιδαν την τοποθέτηση GPS στην αδυναμία πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου να συντονίσουν τη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας.

Ο δήμαρχος Τριφυλίας, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έκανε απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή "ΤΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ (GLOBALSAT L.F.)" την προμήθεια και εγκατάσταση δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης, έναντι συνολικής αμοιβής 14.744,70 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και το περασμένο Σάββατο στελέχη και προσωπικό της εταιρείας ξεκίνησαν να τοποθετούν τα GPS.