Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Έργα «γέφυρες» θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα

Σε μείωση της υπερδέσμευσης κονδυλίων θα προχωρήσει η Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με όσα αναφέρει με επιστολή του προς τους Δήμους της χώρας ο γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γ.  Γιαννούσης.
 
Στην επιστολή του ο κ. Γιαννούσης σημειώνει πως με δεδομένο ότι οι εκκλήσεις προς τους φορείς διαχείρισης των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έπεσαν στο κενό, θα μειωθεί η υπερδέσμευση κονδυλίων, δηλαδή η δέσμευση πιστώσεων του ΕΣΠΑ πέραν του προϋπολογισμού, αφού πάντοτε υπήρχαν έργα που δεν είχαν προχωρήσει και απεντάσσονταν.

Οι εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας, έχουν φθάσει στο 152,3% της συνολικής δημόσιας δαπάνης και θα ακολουθήσει εκκαθάριση των προγραμμάτων από έργα χωρίς ωριμότητα. Ωστόσο, ο γ.γ. τονίζει ότι «κάθε ανησυχία για μη εκτέλεση έργων ή για ακύρωση του σχεδιασμού των Δήμων είναι αβάσιμη».

Ο κ. Γιαννούσης επισημαίνει ότι «το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει προγραμματίσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου τα έργα που δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, ή δε χωράνε στον προϋπολογισμό του, να υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα της περιόδου 2014-2020, κάτι που θα διασφαλίσει και την ταχύτερη έναρξη των εκταμιεύσεων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Έχει, μάλιστα, καθοριστεί για το σκοπό αυτό συνάντηση με την ΚΕΔΕ την Παρασκευή 25 Απριλίου».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Γιαννούσης προς τους δημάρχους, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ προχώρησε σε μια προσωρινή ρύθμιση αναφορικά με τις εντάξεις νέων έργων, καθώς και τις υπογραφές νέων συμβάσεων, έως ότου ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των προγραμμάτων από έργα που δε βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης τέτοιο που να δικαιολογεί την ένταξή τους, στην παρούσα φάση.
Αφού εξηγεί τους λόγους που οδηγούν σε αυτή την ενέργεια, σημειώνει πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.