Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Είσοδοι χώρων στάθμευσης

Μπροστά από τις εισόδους των χώρων στάθμευσης οχημάτων (και μόνο σ’ αυτές) το κράσπεδο και η επιφάνεια του πεζοδρομίου επιβάλλεται να είναι σε χαμηλότερο επίπεδο, ώστε να διευκολύνεται η είσοδος των οχημάτων. 
Το χαμήλωμα της στάθμης του κρασπέδου και του πεζοδρομίου πρέπει να γίνεται με αρμονικό τρόπο (σταδιακά), ώστε να μην αιφνιδιάζονται οι πεζοί. Για λόγους ασφαλείας και έγκαιρης προειδοποίησης των πεζών, συνιστάται οι πλάκες πεζοδρομίου που χρησιμοποιούνται μπροστά στις εισόδους των χώρων στάθμευσης να έχουν διαφορετικό χρώμα.
Ειδικότερα, ο υποβιβασμός στην ακμή του κρασπέδου συνιστάται να γίνεται μέχρι το ύψος της στέψεώς του από το ρείθρο να είναι τουλάχιστον 5 εκατοστά.
Η σχετική άδεια χρήσης πεζοδρομίου για είσοδο - έξοδο οχημάτων στους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης σε:  πιλοτή, ή ισόγειο, υπόγειο, ακάλυπτο χώρο οικοδομής, οικόπεδα ιδιωτικής χρήσεως, χορηγείται από το Δήμο Τριφυλίας (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ. Προστασίας - Ηρώων Πολυτεχνείου 2, Φιλιατρά 24300, τηλ.: 27613 60023, fax: 27613 60041).

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟ ΡΕΙΘΡΟ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ!