Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Τέλος στις δωρεάν πλαστικές σακούλες από το 2018

Τέλος στις δωρεάν πλαστικές σακούλες από την 1η Ιανουαρίου 2018 βάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Κάθε πλαστική σακούλα μεταφοράς προϊόντων (λ.χ. από σούπερ μάρκετ) θα πρέπει να πωλείται στον καταναλωτή και τα έσοδα θα αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Το κόστος της πλαστικής σακούλας θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση, όπως και οι υποχρεώσεις των εμπόρων, παραγωγών και διακινητών πλαστικών σακούλων.

Η σχετική πρόβλεψη, που περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος από την ανακύκλωση έρχεται σε εφαρμογή κοινοτικής Οδηγίας σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη πρέπει να μειώσουν την κατανάλωση στις 90 σακούλες ανά άτομο ετησίως μέχρι το τέλος του 2019 και στις 40 μέχρι το 2025 (ενδεικτικά, σήμερα στη χώρα μας καταναλώνονται 242 σακούλες/άτομο ετησίως) ή να διασφαλίσουν ότι μέχρι το τέλος του 2018 οι πλαστικές σακούλες θα χρεώνονται.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου:
- Ορίζονται αυστηρότεροι όροι για το ασυμβίβαστο της συμμετοχής σε ένα συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης και ταυτόχρονα σε μια εταιρία διαχείρισης αποβλήτων.
- Απαγορεύεται ρητά η διανομή κερδών από συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης στους μετόχους του.
- Ο ΕΟΑΝ αποκτά δικαίωμα ελέγχου του διοικητικού κόστους λειτουργίας των συστημάτων ανακύκλωσης, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα καταβολής «παχυλών» μισθών από πόρους που προορίζονται για την ανακύκλωση.
- Το αποθεματικό των συλλογικών συστημάτων ανακύκλωσης δεν θα επιτρέπεται να υπερβαίνει στο τέλος του έτους το 35% των ταμειακά διαθέσιμων συνολικών εσόδων του κατά το προηγούμενο έτος. Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση αυτή, που έχει διατυπωθεί και στο παρελθόν, είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση των συστημάτων, τα οποία κατηγόρησαν το υπουργείο Περιβάλλοντος για παρεμβατισμό στον ιδιωτικό τομέα.

Μεγάλο μέρος του σχεδίου νόμου αφορά στην ενίσχυση του ΕΟΑΝ και του ρόλου του, του προσωπικού και των πόρων του. Το σχέδιο θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες από το υπουργείο Περιβάλλοντος σε φορείς πριν κατατεθεί στη Βουλή.

Πηγή