Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Κυρώσεις μετά τις 12 Μαρτίου για παράνομους σταύλους

Η τριετής προθεσμία αναστολής κυρώσεων για τις μη αδειοδοτημένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, λήγει την 12η Μαρτίου 2015, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4056/2012).

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις 12 Μαρτίου 2015 οι κάτοχοι μη αδειοδοτημένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων, καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων, ένταξης σε προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ.α.  

Επίσης, σημειώνεται ότι έως τις 6 Φεβρουαρίου 2015, από το Ν.4178/2013 υπάρχει η δυνατότητα τακτοποίησης αυθαίρετων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την καταβολή παραβόλου υπέρ Ελληνικού Δημοσίου ύψους 300 ευρώ χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση.  

Επειδή δεν προβλέπεται και νέα παράταση των παραπάνω προθεσμιών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανταποκριθούν άμεσα. 

Πηγή